5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ
Tarih: 4.12.2020| Okunma Sayısı: 197

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.

Türkiye'de ise kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanıdı.         

Bu anlamlı gün; Kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür.

Bugün nüfusumuzun yarısını kadınların oluşturmasına rağmen, fiili olarak eşit fırsatlara sahip olamadıkları görülmektedir. Fırsat eşitliğinin sağlanamaması, kadın istihdamın arttırılmaması, siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer alamaması, kadınların insan haklarının, ihlaline devam edilmesine neden olmaktadır. Kadınların kendi geleceklerinin yanı sıra ülkemizin geleceğinde de söz sahibi olmaları, toplumsal temsilde adaletin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Kadınlar karar mekanizmalarında ne kadar fazla yer alırsa, erkek egemen toplum zihniyeti yıkılacak ve şiddetin önlenmesinde de, daha fazla başarı sağlanacaktır. Erkek egemen kültürün etkisiyle; karar verme yetkisi, düşünme gücü gerektiren işler, kadınların sorunları da dahil tüm sorunları çözme yeteneği erkeklerin görevi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle de, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetici pozisyonlarda ve parlamentoda erkekler hep ezici bir çoğunluğa sahiptir. Kadınlar aslında bu görevleri yapabilecek kendi sorunları da dahil tüm ülkenin sorunlarına çözüm bulabilecek güçte ve yetenektedirler.

Kadınlarımız haklarını iyice öğrenip haklarına sahip çıkmalıdırlar. Her konuda eşit koşullarda ve insanca yaşama, çalışma, eğitim görme, oy kullanma, seçme seçilme hakkına, bedeni hakkında karar verme, fikir üretme, şiddete karşı kanun yollarına başvurma gibi haklarına sahip çıkmalıdır. Kadınlar haklarını ve özellikle yasal hakkını bilir ve kullanmaktan çekinmezlerse kendi hayatları, kendi iradeleri altında olacaktır.
Kadın insan haklarının ihlalinin önüne geçmek için ;

Kız çocuklarının kesintisiz eğitim yapmasına olanak sağlayacak, kadın istihdamını artıracak bir dizi yasanın çıkartılması, yine erken yaşta evlenmelerin, kadının şiddet, taciz görmesine engel olacak eğitimlerin verilmesi ve yasaların buna göre düzenlenmesi gerekir. Bu yasaların çıkartılmasında Meclisteki kadın milletvekillerimize görev düşmektedir. Siyasette kadın milletvekili sayısı ve oranımızın artması sevindirici ancak yeterli değildir. Kız çocuklarımızın eğitimi konusunda hassasiyet gösterilmeli, okul öncesinden yükseköğrenime kadar kız ve erkek öğrencilere kadın erkek eşitliğinin insan hakkı ve hukuk konusu olduğu öğretilmelidir.

 Kadının çalışma hayatında, toplumsal ve siyasal hayatta yer alması aile birliği için bir tehdit olarak algılanmamalıdır. Her yönden güçlü bir kadının, güçlü bir aile oluşturacağı, güçlü ailenin de güçlü bir toplumu oluşturacağı bilinciyle, kadınlar için iş-aile dengesini sağlayıcı-kolaylaştırıcı politikalar geliştirilmelidir. Bununla birlikte, aile sorumluluğu sadece kadınlara yüklenmemeli, erkeğin de aile mesuliyetini yerine getirecek şekilde yetişmesi ve sosyalleşmesi sağlanmalıdır. Kadınlara ve çocuklara yönelik istismar, taciz, tecavüz ve cinayetlerin engellenebilmesi, bu davalar da cezaların caydırıcı ve ibret verici olabilmesi için üst sınırlar yükseltilmeli, iyi hal ve tahrik indirimleri kaldırılmalı ve ceza alanlar olası af kapsamları dışında tutulmalıdır.

Kadınların daha aktif siyasette yer alabilmeleri için ise Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve parti tüzüklerinde her iki cinsiyet için eşit oranda temsil hakkı getiren değişiklikler yapıla bilinir.

Kadının önce özgür birey olduğu, kimsenin malı olmadığı kabul edilirse, kadının insan haklarının ihlali de önlenebilir. Bu da bireylerde ve toplumdaki zihniyetin değişimi sağlayacak eğitimler, bilimsel çalışmalar ve hukuki değişikliklerle yapılmalıdır.

Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimizi ifade ederek 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz. 04.12.2020

 

ISPARTA BAROSU

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

 

 

 


03.03.2021
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.